عدد 4
 نواب امام زمان (عج)

تعداد نواب حضرت مهدي (عج) در زمان غيبت صغري 4 نفر بوده است.

كساني كه به بهشت نمي روند

پيامبر اسلام (ص) مي فرمايند خداوند 4 شخص را به بهشت راه نمي دهد و از نعمت هايش محرومش مي سازد :

الف-  كسي كه مال يتيم را به ناحق بخورد                              ب-  ربا خوار      

 ج-  كسي كه پدر و مادرش از او خشنود نباشند                      د-  شرابخوار

 

خصلت هاي پسنديده

امام محمدباقر (ع) مي فرمايند كه 4 خصلت در هر كس باشد خداوند برايش خانه اي در بهشت بنا نمايد :

 الف-  يتيمي را پناه دهد و كفالت اورا به عهده گيرد    

  ب-  به ضعيفي مهرباني كند                       ج-  با پدر ومادر خود مهربان باشد             د-  با بنده و زير دست خويش به مهرباني و عطوفت رفتار نمايد

 

نظر رحمت خداوندي

امام صادق (ع) مي فرمايند كه 4 نفر هستند كه در روز قيامت خداوند به آن ها نظر رحمت كند :

 الف-  كسي كه  معامله اي را فسخ كند و طرف مقابل از انجام آن پشيمان شده باشد     

 ب-  كسي كه به فرياد نيازمندي برسد 

 ج-  كسي كه بنده اي را آزاد كند                  

د-  كسي كه فرد عزب و بي همسري را همسر دهد

 

شهيدان بعد از امام حسين (ع)

بعد از شهادت امام حسين(ع) 4  نفر به شهادت رسيدند كه عبارتند از :

الف-  سويد بن عمرو بن ابي المطاع خثعمي               

 ب-  سعد بن حارث انصاري  

ج-  ابوالحتوف برادر سعدبن حارث انصاري   

 د-  محمد بن ابي سعيد بن عقيل بن ابي طالب

 سجده هاي واجب

در 4 سوره ي قرآن ، آيه ي سجده وجود دارد :

 الف- والنجم              ب-  اقراء            ج-  الم تنزيل               د-  حم  سجده

 

نماز آيات

نماز آيات به علت 4 چيز واجب مي شود :

 الف-  گرفتن خورشيد             ب-  گرفتن ماه                         ج-  زلزله                             د-  رعد و برق و باد هاي سياه و سرخ و مانند اين ها در صورتي كه بيشتر مردم بترسند.

 

خوشحالي و سرور در آخرت

شيخ جليل القدر ، شاذان بن جبرئيل قمي از حضرت رسول اكرم(ص) روايت كرده است كه آن حضرت در شب معراج بر در دوم بهشت اين نوشته را مشاهده فرموده اند كه راه رسيدن به خوشحالي و سرور در آخرت چهار خوي و خصلت است :

  الف-  دست نوازش بر سر يتيمان ماليدن   

  ب-  پرستاري نمودن از فقيران و مسكينان    

ج-  دنبال حاجت مؤمنان رفتن 

 د- نسبت به بيوه زنان مهرباني نمودن

 

چهار سؤال

شيخ صدوق از اهل بيت روايت كرده كه حضرت رسول (ص) فرموده اند كه در روز قيامت ، قدمي برداشته  نمي شود تا از انسان چهار سؤال پرسيده شود :

 الف-  از عمر او كه در چه راهي صرف نموده است       

 ب-از جواني او كه در چه چيزي سپري ساخته است       

ج-  مالش را از كجا پيدا كرده است و در چه مواردي خرج نموده است  

 د-  از محبت انسان نسبت به اهل بيت ( عليهم السلام )

 

اعتدال

امام صادق (ص) فرمودند كه  4  چيز است كه طبيعت ها را به اعتدال مي آورد : انار- خرماي نارس كه كمي پخته شده -  بنفشه  و كاسني 

 

كساني كه بر روي زمين سلطنت كردند

4 نفر بر روي زمين سلطنت كردند كه عبارتند از :

الف- نوح (ع)        ب-  ذوالقرنين        ج-  داود (ع)          د-  سليمان (ع)

 

چهار امتحان حضرت يونس (ع )

يكي از عرفا نوشته است كه يونس در 4 تاريكي امتحان شد :

 1-  تاريكي ذلت                         

2-  تاريكي بيم و عقوبت     

  3-  تاريكي دريا و تلاطم   

  4-  تاريكي شكم ماهي

 

طبقات انبياء

حضرت صادق فرمودند كه انبياء چهار طبقه اند :

 1-  يك طبقه آنها كه خبر را در نفس خود ادراك مي كنند و خبر مي دهند.   

2-  يك طبقه آنها كه در خواب مي بينند و صدا مي شنوند ولي كسي را نمي بينند.       

3-  طبقه ي ديگر انبيايي هستند كه در خواب مي بينند و در ظاهر هم مي شنوند ولي فرشته را نمي بينند.                 

4-  طبقه ي ديگر آنهايي هستند كه در خواب مي بينند و صدا هم مي شنوند و با چشم هم فرشته را  مي بينند.

 

 قرآن و پيغمبران

پيغمبراني كه  نام آنها يا حكايت اقوام و سرگذشت آنان در قرآن بسيار تذكر داده شده است عبارتند از:

 1-  حضرت آدم (ع )          2-  حضرت ابراهيم (ع )            3-  حضرت موسي (ع )     4-  حضرت عيسي ( ع )

 

حضرت عيسي (ع ) و حروف ابجد

حضرت عيسي (ع ) براي تربيت به يك معلم سپرده شد. روزي معلم به عيسي گفت : آيا معناي حروف ابجد را مي داني؟  حضرت عيسي ( ع ) فرمودند : تو خود مي داني؟ 

معلم گفت : نه.  آنگاه حضرت عيسي (ع ) رو به معلم كردند و فرمودند : الف ابجد يعني الله  و( ب ) ابجد يعني بقاي حق و ( جيم ) ابجد يعني جمال خداوند  و ( د ) ابجد يعني دلالت و راهنمايي خداوند مي باشد.  وقتي كه معلم اين ها رااز زبان عيسي (ع ) شنيد به حضرت مريم ( عليهاالسلام ) گفتند كه : اي مريم او را ببر كه مردم بروند و از او چيزي فراگيرند.

 

انجيل هاي موجود

ا-  انجيل متي             2-  انجيل مرقس 

 3-  انجيل لوقا             4-  انجيل يوحنا

 

4 زني كه پيغمبر بودند

در كتب عقايد نوشته شده است كه چهار نفر از زنان ، پيغمبر بوده اند:   

 1-  حوّا ( همسر حضرت آدم )   

 2-  آسيه ( همسر فرعون )       

 3-  يوكابد ( مادر حضرت موسي ) 

 4-  مريم ( مادر حضرت عيسي )

 

عبور بني اسرائيل از دريا

بني اسرائيل در ظرف مدت 4 ساعت از دريا عبور كردند.

 

زنان افشاء كننده ي اسرار

چهار زن بودند كه اسرار مردان را افشاء مي كردند:

 1-  مادر شمعون راز يوسف را فاش كرد و سبب زحمت او شد.  

2-  زن نوح كه سرّ نوح را فاش كرد و سبب عذابش شد.    

3-  زن لوط كه سرّ لوط را فاش كرد و سبب نابودي او گرديد.  

4-  حفضه دختر عمر كه سرّ پيامبر اسلام (ص ) را فاش كرد و سبب تاثر او شد.

 

زينت زمين

زمين به زينتهايي آراسته شده كه از آن جمله عبارتند از :

1- زينت زماني : 

كه به چهار ماه حرام است كه اربعة حرم باشد- ذي القعده- ذي الحجه- محرم- رجب              

2- زينت مكاني ( مكه - مدينه- بيت المقدس- مسجدالعشاير كه مقبره  بسياري از انبياء است ) 

3- زينت پيغمبران ( ابراهيم خليل الله- موسي كليم الله- عيسي روح الله- محمد حبيب الله )   

4- زينت به اهل بيت ( از اهل بيت كه 4 نفر آنها زينت زمين هستند عبارتند از : علي (ع ) و فاطمه ( عليهاالسلام ) و حسن (ع ) و حسين (ع ) )

 

ناله هاي شيطان

در روايتي از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمودند شيطان , چهار بار ناله كرده است :   

1   - آن ساعتي كه ملعون و مردود و رانده شده است      

2- روزي كه او را از بهشت به زمين فرستادند     

3- روزي كه حضرت محمد (ص ) مبعوث به رسالت شد     

4- وقتي كه  ام الكتاب ( قرآن ) نازل شد 

 

چراوضو بر 4 عضو واقع مي شود؟

گروهي از يهوديان نزد امام حسن مجتبي(ع) آمدند وسوال كردند كه چرا وضو بر4 عضو واقع مي شود؟ امام حسن(ع ) فرمودند : چون وقتي شيطان شروع به وسوسه كردن نمود و حضرت آدم (ع ) را نزديك درخت گندم آورد نگاهي كرد و در اين هنگام بود كه آب رويش رفت چون برخاست به سوي آن درخت رود اول قدمي بود كه براي نافرماني برداشت و به دست خود آن ميوه را گرفت و از ان خورد زيورها و آرايش هاي بهشتي از بدنش ريخت پس دست را بر سر خود گذاشت و گريست و توبه كرد چون توبه ي او قبول كرد بر او و ذريّه اش , وضو بر 4 عضو واجب شد.

 

پيامبران سرياني

امام جعفر صادق (ع ) فرمودند : 4 نفر از پيامبران ,  سرياني بوده اند:

 حضرت آدم- حضرت شيث-  حضرت اخنوع ( ادريس)  و حضرت نوح

 

پيامبران عرب

امام صادق (ع ) فرمودند : 4 نفر از پيامبران از عرب بودند :

 حضرت هود- حضرت صالح- حضرت شعيب- حضرت محمد

 

فرزندان حضرت نوح (ع )

نوشته اند كه حضرت نوح (ع ) داراي 4 پسر بوده است :

1- كنعان            2- سام             3- يافث              4- حام

+ نوشته شده توسط Kamal در چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 16:8 |


Powered By
BLOGFA.COM